Dochádzka birmovancov

Stretnutie birmovancov vo farskom kostole - Hubová začína modlitbou posv. ruženca, čo je 30. minút pred sv. omšou. Pretým je, pribiližne 10. minút prezentácia prítmonsti birmovancov. 
Prosba k rodičom - prosím: dohliadite na účasť svojho syna, dcéry, aby boli prítokmní od začiatku stretnutia, podľa času uvedeného vo farských oznamoch! 

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Hubová Kostolíky 351/1
Hubová
034 91

Veriaci farnosti a návštevníci!
Farský úrad je bez úradných hodín, okrem stredy a nedele otvorený každý deň v týždni v čase: 8.00 - 17.00 hod.
Ak ma vtedy nezastihnete, potom, prosím - kontaktujte telefonicky na nižšie uvedenom tel. čísle.
Za porozumenie ďakujem.
Michal Hunčaga, farár
044/ 43 912 43
rkfuhubova@gmail.com