Katechéza

Katechéza  je poučovanie o náboženstve, kresťanskej viere, aby veriaci, ako aj iní získali pravdivé poznanie, že Ježiš Kristus je Syn Boží a tak skrze vieru mali život v jeho mene. Katechéza ďalej slúži Cirkvi k tomu, aby svojich členov učila a vychovávala k upeňovaniu svojho spoločenstva a získaniu večného života v Bohu.

Katechéti:

  • Mgr. Erika Dančová, Hubová

  • Mgr. Pavol Ižo, Hubová

  • PaedDr. Jozef Olos, Ľubochňa

  • Mgr. Monika Olosová, Ľubochňa

 

 

 

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Hubová Kostolíky 351/1
Hubová
034 91

Veriaci farnosti a návštevníci!
Farský úrad je bez úradných hodín, okrem stredy a nedele otvorený každý deň v týždni v čase: 8.00 - 17.00 hod.
Ak ma vtedy nezastihnete, potom, prosím - kontaktujte telefonicky na nižšie uvedenom tel. čísle.
Za porozumenie ďakujem.
Michal Hunčaga, farár
044/ 43 912 43
rkfuhubova@gmail.com