Sv. manželstva

Sviatosť manželstva – pastoračná príprava

Kódex kánonického práva  o príprave k sv. manželstva hovorí:

Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:

1. kázaním, katechézou, primeranou deťom, mládeži a dospelým, ba aj používaním spoločenských oznamovacích prostriedkov, pomocou ktorých veriaci majú dostávať poučenie o význame kresťanského manželstva a o úlohe kresťanských manželov a rodičov;
2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;

3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
4. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život. (Kán. 1063)

Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu. (Kán. 1065 – § 1. a § 2.)

Pri miešanom manželstve (katolícka stránka s nekatolíckou, napr. evanjelickou) sa sobášna sv. omša môže sláviť iba s povolením miestneho ordinára (biskupa). Pri manželstve rozdielneho náboženstva (katolícka stránka s nepokrstenou) sa sobášny obrad koná bez sv. omše (Obrad sobáša, bod 15 a 16, str. 91 – 92, SSV Trnava 1976).

Riadnym miestom uzatvárania manželstva je kostol. Manželstvo medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou môže byť v kostole alebo na inom vhodnom mieste.

 

Organizačné smernice pre snúbencov – veriacich farnosti:

svoj úmysel o prijatí sv. manželstva oznámiť na farskom úrade 4-5 mesiacov pred plánovaným dňom sobáša;

predmanželské náuky sa naplánujú podľa osobnej dohody s kňazom;

snúbenec-snúbenica pokrstení v inej farnosti – doniesť krstný list z farnosti, kde prijali sv. krstu. 

 

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Hubová Kostolíky 351/1
Hubová
034 91

Veriaci farnosti a návštevníci!
Farský úrad je bez úradných hodín, okrem stredy a nedele otvorený každý deň v týždni v čase: 8.00 - 17.00 hod.
Ak ma vtedy nezastihnete, potom, prosím - kontaktujte telefonicky na nižšie uvedenom tel. čísle.
Za porozumenie ďakujem.
Michal Hunčaga, farár
044/ 43 912 43
rkfuhubova@gmail.com